Անուշ Հալլաբյան

CATI օգնական

E-mail | LinkedIn | Twitter

Anush HallabyanԱշխատանքը ընկերությունում

Անուշ Հալլաբյանը աշխատում է IPSC ընկերությունում՝ որպես հեռախոսային հարցումների օգնական։ Նա միացել է IPSC թիմին 2012թ.-ի հունիսին, և պատասխանատու է CATI հեռախոսային հարցումների համակարգով անցկացվող սոցիոլոգիական և մարքեթինգային հետազոտությունների դաշտային աշխատանքների կազմակերպման և իրականացման համար, ինչպես նաև հետազոտությունների որակի ստուգման և տվյալների մոնիտորինգի համար։

Ֆորմալ և ոչ ֆորմալ կրթությունը

Անուշ Հալլաբյանը 2016թ.-ին ավարտել է Երևանի Պետական Համալսարանի Սոցիոլոգիա ֆակուլտետը՝ բակալավրի աստիճանով (BA)։ Այժմ հանդիսանում է նույն ֆակուլտետի մագիստրատուրայի ուսանող:

Աշխատանքային փորձը

Անուշ Հալլաբյանի ընդհանուր աշխատանքային փորձը կազմում է 5 տարի՝ ներառյալ աշխատանքային փորձը IPSC-ում: Մինչ IPSC թիմին միանալը աշխատել է R-Insights-ում՝ որպես գաղտնի գնորդ:

  • IPSC - Institute for Political and Sociological Consulting
  • IPSC - Institute for Political and Sociological Consulting
  • IPSC - Institute for Political and Sociological Consulting

Copyright © 2008-2017, ver 3.2 IPSC: Դիզայն և ծրագրավորում՝ IPSC Communications: IPSC.am կայքից մասնակի կամ ամբողջական մեջբերումներ կատարելիս՝ ընկերությունից գրավոր կամ բանավոր թույլտվություն ստանալը պարտադիր է։