Արման Մկրտչյան

Հաշվապահ

E-mail | LinkedIn | Twitter

Arman Mkrtchyan

Աշխատանքն ընկերությունում

Արմանն աշխատում է IPSC-ում 2008թ.-ից: Նա IPSC ընկերության հաշվապահն է և պատասխանատու է պայմանագրերը կազմելու, հարկերը հաշվարկելու և մարդկային ռեսուրսների պայմանագրային հարաբերությունները կարգավորելու համար: Նրա վերահսկողությամբ ընկերությունը ժամանակին վճարում է բոլոր հարկերն ու պատրաստում պայմանագրերը:

Ֆորմալ և ոչ կրթությունը

Արմանն ավարտել է Հայկական գյուղատնտեսական ակադեմիան տնտեսագետ-ֆինանսիստ մասնագիտությամբ (մագիստրոսի աստիճան, 1997-2001թթ.): 1989-1992թթ.-ին ավարտել է Երևանի ֆինանսատնտեսագիտական տեխնիկումը տեխնիկ-մաթեմատիկ-ծրագրավորող մասնագիտությամբ:

Աշխատանքային փորձը

Մինչև «Այ Փի Էս Սի»-ն Արմանն աշխատել է որպես հաշվապահ «Spirit of Soft» ՍՊԸ-ում (2005թ.- մինչ այժմ), հաշվապահ «Techneprome Blocks» ՍՊԸ-ում (2004-2007թթ),գլխավոր հաշվապահ «HiGh Tech Gateway» ՍՊԸ հայաստանյան մասնաճյուղում (2002-2004թթ), հաշվապահ «Ar-Al» ընկերությունում (2000-2003թթ), առաջատար մասնագետ Երևանի քաղաքապետարանի անշարժ գույքի բաժնում (1994-1998թթ):

  • IPSC - Institute for Political and Sociological Consulting
  • IPSC - Institute for Political and Sociological Consulting
  • IPSC - Institute for Political and Sociological Consulting

Copyright © 2008-2017, ver 3.2 IPSC: Դիզայն և ծրագրավորում՝ IPSC Communications: IPSC.am կայքից մասնակի կամ ամբողջական մեջբերումներ կատարելիս՝ ընկերությունից գրավոր կամ բանավոր թույլտվություն ստանալը պարտադիր է։