BCC մոդել

BCC ModelՎարքաբանական փոփոխությունների հաղորդակցությունը (BCC – Behavioral change communication) մեթոդ է, որն առաջարկել է Է. Ռոդջերսն իր “Նորարարությունների դիֆուզիա” գրքում:

Վարքաբանական փոփոխությունների հաղորդակցությունը (BCC) մարդկանց, համայնքների և հասարակության հետ հաղորդակցման պրոցես է, որն ապահովում է.

  • Հաղորդակցային ռազմավարություններ մշակում` ավելի դրական վարքի խթանման համար
  • Մարդկանց դրական վարքի դրսևորման և պահպանման համար անհրաժեշտ բարենպաստ միջավայր:

Մեր ընկերությունն առաջինն էր, որ այս մեթոդաբանությունը հարմարեցրեց հետազոտական շուկային:

Մարկետինգի, բրենդինգի և տեղակայման ոլորտներում անցկացված հետազոտություններում կիրառվել է BCC մոդելը` վերլուծական մոդելի և անհրաժեշտ տվյալների ներկայացման նպատակով:

grey_line

Icons for website_ElectRA
Icons for website_GSI
Icons for website_QL
Icons for website_CNA
BCC Model
  • IPSC - Institute for Political and Sociological Consulting
  • IPSC - Institute for Political and Sociological Consulting
  • IPSC - Institute for Political and Sociological Consulting

Copyright © 2008-2017, ver 3.2 IPSC: Դիզայն և ծրագրավորում՝ IPSC Communications: IPSC.am կայքից մասնակի կամ ամբողջական մեջբերումներ կատարելիս՝ ընկերությունից գրավոր կամ բանավոր թույլտվություն ստանալը պարտադիր է։