Դեմ առ դեմ հարցումներ (CAPI)

2. CAPIՍոցիոլոգիական հարցում ասելով՝ մեզնից շատերը պատկերացնում են հարցազրուցավարի, ով գրիչով նշումներ է կատարում թղթային տարբերակով հարցաթերթի վրա: Սակայն IPSC-ն, համընթաց քայլելով տեխնոլոգիական առաջընթացի հետ, ներդրել է CAPI (Computer Assisted Personal Interviewing) համակարգը` կոտրելով բոլոր կարծրատիպերը:

IPSC հարցազրուցավարները հարցումներն իրականացնում են դյուրակիր համակարգիչների/պլանշետների միջոցով: Յուրաքանչյուր հարցազրույցից անմիջապես հետո նրանք տվյալներն ուղարկում են կենտրոնական սերվեր, որտեղ և ողջ տեղեկատվությունն ավտոմատ կերպով հավաքագրվում է տվյալների բազայում:

CAPI մեթոդն ունի հետևյալ առավելությունները`

  • Տեխնիկական սխալների անհամեմատ նվազեցում
  • Բարձրորակ և բացարձակ վստահելի տվյալներ
  • Վավերականության և քվոտայի ավտոմատ ստուգում
  • Հարցազրուցավարի ավտոմատ վերահսկում
  • Տվյալների ավտոմատ մաքրում
  • Ավելի մեծ վստահություն և պրոֆեսիոնալ հարցազրուցավարներ
  • Անհրաժեշտ տվյալների շատ արագ հավաքագրում:

grey_line

  • IPSC - Institute for Political and Sociological Consulting
  • IPSC - Institute for Political and Sociological Consulting
  • IPSC - Institute for Political and Sociological Consulting

Copyright © 2008-2017, ver 3.2 IPSC: Դիզայն և ծրագրավորում՝ IPSC Communications: IPSC.am կայքից մասնակի կամ ամբողջական մեջբերումներ կատարելիս՝ ընկերությունից գրավոր կամ բանավոր թույլտվություն ստանալը պարտադիր է։