Հեռախոսային հարցումներ (CATI)

1. CATIIPSC Ընկերությունը հեռախոսային հարցումներ է անցկացնում CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing) մեթոդով, որը հնարավորություն է տալիս վերահսկել հարցումների ողջ ընթացքը համակարգչային կենտրոնացված համակարգի օգնությամբ: Այս մեթոդը հեշտացնում և էականորեն նվազեցնում է հարցման տևողությունը:

CATI մեթոդի համար կիրառվում է հատուկ ծրագրային փաթեթ, որն օգտագործվում է հեռախոսային հիմնական ֆիքսված գծերի, ելքային և մուտքային զանգերի, բջջային հեռախոսների, IP հեռախոսների և ինտերնետային կապի համար:

CATI -ի ծրագրային փաթեթն ունի հետևյալ գործառույթները`

 • սահմանված չափանիշների հիման վրա ընտրանքի հաշվում,
 • ծրագրային փաթեթի ներսում հարցաշարի կազմում,
 • հեռախոսազանգերի 100% ձայնագրում,
 • նախապես տրված հեռախոսահամարների ցանկի և ընտրանքի հիման վրա զանգերի ավտոմատ կատարում:

Ծրագրային փաթեթը հնարավորություն է տալիս.

 • Ծրագրում առկա որակի ստուգման համակարգի միջոցով կապ հաստատել ցանկացած հեռախոսային հարցազրուցավարի հետ` ստուգելով հարցաշարի պատասխանները և բուն հարցազրույցի ընթացքը:
 • Հարցազրույցների ժամանակ օնլայն ցուցումներ տալ հեռախոսային հարցազրուցավարներին:
 • Շարունակել ընդհատված հարցազրույցները:
 • Հարցերի` ընդամենը մեկ վայրկյանում փոխվելու դեպքում առանց ընդհատման իրականացնել հարցազրույցը:
 • Փոխել մեկ հեռահաղորդակցման օպերատորի քարտը այլ օպերատորի քարտով օրվա մեջ մի քանի անգամ:
 • Համակարգից ներբեռնել տվյալների բազան MS Excel ձևաչափով:

CATI հեռախոսային հարցումներ անցկացնելու համար IPSC-ն ունի հատուկ կահավորված սենյակ, որն իր մեջ ներառում է`

 • 6 աշխատանքային կայան,
 • 6 աշխատանքային սեղան,
 • 6 Core2Duo համակարգիչ և 6 UPS,
 • 6 LCD մոնիտոր,
 • 6 ձայնամեկուսիչ ականջակալ,
 • 6-ական ֆիքսված հեռախոսահամար յուրաքանչյուր հեռախոսային օպերատորի համար,
 • որակի ստուգման մասնագետի համար նախատեսված առանձին աշխատանքային սեղան՝ պրոֆեսիոնալ ականջակալի հետ մեկտեղ:

grey_line

 • IPSC - Institute for Political and Sociological Consulting
 • IPSC - Institute for Political and Sociological Consulting
 • IPSC - Institute for Political and Sociological Consulting

Copyright © 2008-2017, ver 3.2 IPSC: Դիզայն և ծրագրավորում՝ IPSC Communications: IPSC.am կայքից մասնակի կամ ամբողջական մեջբերումներ կատարելիս՝ ընկերությունից գրավոր կամ բանավոր թույլտվություն ստանալը պարտադիր է։