Կրթություն

4. EducationԿրթական ոլորտում IPSC-ին ձևավորել է մասնագիտական կոմպետենտություն՝ հետազոտություններ և խորհրդատվություն իրականացնելով հետևյալ թեմաներով՝

  • Բոլոնյան համակարգի ներդրում,
  • Բարձրագույն կրթական համակարգում բարեփոխումների արդյունավետություն,
  • Ընթացիկ կրթական բարեփոխումների արդյունավետություն,
  • Դպրոցներում կրթական բարեփոխումների գնահատում,
  • Նոր կրթական համակարգի ներդրման վերաբերյալ ուսուցիչների վերաբերմունքի գնահատում:

grey_line

2. Business
1. Politics
6. Telecommunication
4. Education
5. Health Care
  • IPSC - Institute for Political and Sociological Consulting
  • IPSC - Institute for Political and Sociological Consulting
  • IPSC - Institute for Political and Sociological Consulting

Copyright © 2008-2017, ver 3.2 IPSC: Դիզայն և ծրագրավորում՝ IPSC Communications: IPSC.am կայքից մասնակի կամ ամբողջական մեջբերումներ կատարելիս՝ ընկերությունից գրավոր կամ բանավոր թույլտվություն ստանալը պարտադիր է։