Մարիամ Ավագյան

Դաշտային Աշխատանքների Մենեջերի Օգնական

E-mail | LinkedIn | Twitter

Mariam AvagyanԱշխատանքը ընկերությունում

Մարաիմ Ավագյանը աշխատում է IPSC ընկերությունում` որպես դաշտային աշխատանքների մենեջերի օգնական: Մարիամը պատասխանատու է ընկերության քանակական հետազոտություների կազմակերպման ու իրականացման համար: Մարիամը միացել եմ IPSC-ին 2013 թվականի նոյեմբերին որպես դիտարկող, այնուհետև աշխատել է որպես կոդավորող: 2015 թվականի հոկտեմբերից ստանձնել է դաշտային աշխատանքների մենեջերի օգնականի պաշտոնը:

Ֆորմալ և ոչ ֆորմալ կրթությունը

Մարիամը ավարտել է Երևանի Պետական Համալսարանը Սոցոլոգիայի բակալավրի աստիճանով:

Աշխատանքային փորձը

Մարիամ Ավագյանի աշխատանքային փորձը կազմում է ավելին քան 7 տարի: Ուսանողական տարիներից աշխատել է մի շարք սոցիոլոգիական ընկերություններում (Demos, R-Insights, Socioscope, ՀԿՈՒԿ) որպես հեռախոսային և դաշտային աշխատանքների հարցազրուցավար, կոդավորող և մուտքագրող: 2012 թվականի ապրիլից աշխատել է R-Insights սոցիոլոգիական ընկերությունում որպես որակի վերահսկման մասնագետ:

  • IPSC - Institute for Political and Sociological Consulting
  • IPSC - Institute for Political and Sociological Consulting
  • IPSC - Institute for Political and Sociological Consulting

Copyright © 2008-2017, ver 3.2 IPSC: Դիզայն և ծրագրավորում՝ IPSC Communications: IPSC.am կայքից մասնակի կամ ամբողջական մեջբերումներ կատարելիս՝ ընկերությունից գրավոր կամ բանավոր թույլտվություն ստանալը պարտադիր է։