Մեթոդներ

IPSC-ի կողմից ներկայացվող մեթոդները, որոնք կիրառվում են հետազոտական եվ խորհրդատվական ծառայություններում, հարմարեցված են տեղական շուկայի պահանջներին եվ ապահովվում են առավելագույն ճշգրտություն:

ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԻ ՕԳՆՈՒԹՅԱՄԲ ՀԵՌԱԽՈՍԱՅԻՆ ՀԱՐՑՈՒՄՆԵՐ (CATI)
ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԻ ՕԳՆՈՒԹՅԱՄԲ ԴԵՄ ԱՌ ԴԵՄ ՀԱՐՑՈՒՄՆԵՐ (CAPI)
ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԻ ՕԳՆՈՒԹՅԱՄԲ ՀԱՄԱՑԱՆՑԱՅԻՆ ՀԱՐՑՈՒՄՆԵՐ (CAWI)
ՖՈԿՈՒՍ ԽՄԲԱՅԻՆ ՔՆՆԱՐԿՈՒՄՆԵՐ
ՈՐԱԿԱԿԱՆ ՀԱՐՑԱԶՐՈՒՅՑՆԵՐ
ԳԱՂՏՆԻ ԳՆՈՐԴ
ՄԵԴԻԱ ՄՈՆԻՏՈՐԻՆԳ
ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐ

 

  • IPSC - Institute for Political and Sociological Consulting
  • IPSC - Institute for Political and Sociological Consulting
  • IPSC - Institute for Political and Sociological Consulting

Copyright © 2008-2017, ver 3.2 IPSC: Դիզայն և ծրագրավորում՝ IPSC Communications: IPSC.am կայքից մասնակի կամ ամբողջական մեջբերումներ կատարելիս՝ ընկերությունից գրավոր կամ բանավոր թույլտվություն ստանալը պարտադիր է։