Մոնիտորինգ եվ գնահատում

3. Monitoring and EvaluationՁեր համայնքի/քաղաքի/ոլորտի բարելավմանն ուղղված ծրագի՞ր եք նախաձեռնում և ցանկանում ե՞ք հասկանալ ներկա իրավիճակը:

Ցանկանում ե՞ք նաև գնահատել իրականացվող ծրագրի արդյունավետությունը:

IPSC ընկերության Մոնիտորինգի և գնահատման հետազոտությունները հնարավորություն են տալիս համակարգված և ֆիքսված ժամկետում ուսումնասիրել և հավաքագրել տեղեկատվություն հասարակության որևէ կոնկրետ ոլորտում կամ ինչ-որ ծրագրում տիրող իրավիճակի վերաբերյալ:

Տվյալների ձեռք բերումից հետո իրականացվում է ծրագիրը, որի ընթացքում և հետո իրականացվում է գնահատման հետազոտությունը: Այն իրենից ենթադրում է այնպիսի գործիքների կիրառում, որոնցով գնահատվում և չափվում է տվյալ ծրագրի իրականցման կամ որոշման կայացման արժեքը և արդյունքը: Այս մեթոդի միջոցով պարզ է դառնում, թե ինչ է ձեռք բերվել (արդյունք) և ինչպես է այն ձեռք բերվել (ընթացք):

Ինչպես մոնիտորինգը, այնպես էլ գնահատումը հավասարապես կարող են ազդել բարելավման, վերափոխման, կառավարման, ազգային և միջազգային մակարդակներում որոշումներ կայացնելու վրա:

grey_line

1. Opinion polls
2. Market research
3. Monitoring and Evaluation
4. Omnibus Research
5. Quality Control
  • IPSC - Institute for Political and Sociological Consulting
  • IPSC - Institute for Political and Sociological Consulting
  • IPSC - Institute for Political and Sociological Consulting

Copyright © 2008-2017, ver 3.2 IPSC: Դիզայն և ծրագրավորում՝ IPSC Communications: IPSC.am կայքից մասնակի կամ ամբողջական մեջբերումներ կատարելիս՝ ընկերությունից գրավոր կամ բանավոր թույլտվություն ստանալը պարտադիր է։