Կարծիքի ուսումնասիրություններ

1. Opinion polls

Ցանկանու՞մ եք տեղեկանալ Ձեր, Ձեր ընկերության արտադրանքի և Ձեր մրցակիցների վերաբերյալ հանրության գնահատականին:

Ձեզ հետաքրքրո՞ւմ է հանրության վերաբերմունքը Ձեր ոլորտին վերաբերող այս կամ այն հարցի շուրջ:

IPSC-ն կարճ ժամանակում կտրամադրի Ձեզ հուզող բոլոր հարցերի պատասխանները:

IPSC-ն հանրային կարծիքի ուսումնասիրությունններ իրականացնելիս հիմնվում է գիտականորեն հիմնավորված և միջազգային պրակտիկայում կիրառվող մեթոդաբանության վրա: Բացի այդ, հաշվի են առնվում հատկապես տվյալ պրոբլեմատիկայի մեթոդաբանական և որ ամենակարևորն է` հայաստանյան առանձնահատկությունները:

IPSC-ն հանրային կարծիքի ուսումնասիրություններն իրականացնում է տարբեր մեթոդներով, հետազոտության պահանջներին բնորոշ ընտրանքային սկզբունքներով և Ձեր հատուկ կարիքներին և պահանջմունքներին համապատասխան:

grey_line

1. Opinion polls
2. Market research
3. Monitoring and Evaluation
4. Omnibus Research
5. Quality Control
  • IPSC - Institute for Political and Sociological Consulting
  • IPSC - Institute for Political and Sociological Consulting
  • IPSC - Institute for Political and Sociological Consulting

Copyright © 2008-2017, ver 3.2 IPSC: Դիզայն և ծրագրավորում՝ IPSC Communications: IPSC.am կայքից մասնակի կամ ամբողջական մեջբերումներ կատարելիս՝ ընկերությունից գրավոր կամ բանավոր թույլտվություն ստանալը պարտադիր է։