Հիմնական Աշխատակազմ

IPSC ընկերության 120+ աշխատակիցները բարձր որակավորմամբ եվ հարուստ փորձով մասնագետներ են, ովքեր հեղինակել են բազմաթիվ նորարարական մեթոդներ հանրային կարծիքի եվ հանրային տրամադրության ճշգրիտ չափման եվ վերլուծության ոլորտներում: Հաջորդիվ ներկայացված է Ընկերության կառավարչական եվ ադմինիստրատիվ թիմը:

  • IPSC - Institute for Political and Sociological Consulting
  • IPSC - Institute for Political and Sociological Consulting
  • IPSC - Institute for Political and Sociological Consulting

Copyright © 2008-2017, ver 3.2 IPSC: Դիզայն և ծրագրավորում՝ IPSC Communications: IPSC.am կայքից մասնակի կամ ամբողջական մեջբերումներ կատարելիս՝ ընկերությունից գրավոր կամ բանավոր թույլտվություն ստանալը պարտադիր է։