Հեռահաղորդակցման

6. Telecommunication2010 թ.-ից IPSC-ն հեռահաղորդակցման ոլորտում պարբերաբար անցկացնում է մարքեթինգային հետազոտություններ և լայնածավալ խորհրդատվական ծառայություններ մատուցում, որոնք հիմնականում առնչվում են`

  • Աշխատակիցների ընդգրկվածությանը,
  • Աշխատակիցների ներքին բավարարվածությանը,
  • Հաճախորդների բավարարվածությանը,
  • Ինտերնետի օգտատերերին,
  • Հեռախոսի օգտատերերին:

grey_line

2. Business
1. Politics
6. Telecommunication
4. Education
5. Health Care
  • IPSC - Institute for Political and Sociological Consulting
  • IPSC - Institute for Political and Sociological Consulting
  • IPSC - Institute for Political and Sociological Consulting

Copyright © 2008-2017, ver 3.2 IPSC: Դիզայն և ծրագրավորում՝ IPSC Communications: IPSC.am կայքից մասնակի կամ ամբողջական մեջբերումներ կատարելիս՝ ընկերությունից գրավոր կամ բանավոր թույլտվություն ստանալը պարտադիր է։