Գործիքներ

IPSC ընկերությունը մշակել է բազմաթիվ հետազոտական մոդելներ, որոնք հնարավորություն են տալիս ճշգրտությամբ չափել եվ գնահատել հանրության վարքն ու տրամադրությունը: Այս մոդելները գրանցված են ՀՀ-ում՝ որպես IPSC-ի մտավոր սեփականություն:

  • IPSC - Institute for Political and Sociological Consulting
  • IPSC - Institute for Political and Sociological Consulting
  • IPSC - Institute for Political and Sociological Consulting

Copyright © 2008-2017, ver 3.2 IPSC: Դիզայն և ծրագրավորում՝ IPSC Communications: IPSC.am կայքից մասնակի կամ ամբողջական մեջբերումներ կատարելիս՝ ընկերությունից գրավոր կամ բանավոր թույլտվություն ստանալը պարտադիր է։